Privacyverklaring

Samen Sterk
tegen Abuse
Versie 2018-09-23

Principe

Uw privacy wordt door Cleannetworks.net gerespecteerd. Voor zover dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, wordt er niet getracht om persoonsgegevens te identificeren naar een specifiek natuurlijk persoon. Uitgezonderd wettelijke verplichtingen of in gevallen waar delen noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u zullen uw persoonsgegevens nimmer met derden gedeeld worden. Uw gegevens worden in geen geval verkocht of verhuurd. Cleannetworks.net geeft uw gegevens niet door aan verwerkers buiten de Europese Unie. Op basis van uw gegevens vindt er geen profiling van natuurlijke personen plaats.

Tracking & Cookies

De applicatie www.cleannetworks.net volgt de handelingen van de bezoekers van de site. Het doel daarvan is om in kaart te kunnen brengen hoe hosting- en cloudproviders gebruik maken van de applicaties en welk gebruik bijdraagt aan beperking van de abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van die providers. Wij maken hiervoor gebruik van de webstatistieken- en tracking-software Matomo. Deze applicatie wordt door Cleannetworks.net zelf gehost, derden hebben dus geen toegang tot de gegevens die door de applicatie worden verzameld. De trackingsoftware zet twee cookies:

 • _pk_id: Deze cookie bepaalt of de bezoeker ee nieuwe of terugkerende bezoeker is. Deze cookie is 13 maanden geldig.
 • _pk_ses: Deze cookie bepaalt welke pagina’s bezocht zijn en welke acties er op die pagina’s uitgevoerd zijn. Deze cookie is 30 minuten geldig.

De applicaties gebruiken geen cookies van derden.

Persoonsgegevens

 • Op www.cleannetworks.net worden IP-adressen en browserdetails gelogd. Als er gebruik wordt gemaakt van het contactformulier op de site, dan worden de in dat formulier vastgelegde gegevens vastgelegd.
 • Op Cleannetworks.net worden IP-adressen en browserdetails gelogd. Van bezoekers met een login op de site (gebruikers) wordt tevens de naam en emailadres vastgelegd.
 • De abuse notices op Cleannetworks.net worden door derde partijen middels geautomatiseerde systemen aangeleverd. Deze notices kunnen in ieder geval IP-adressen en URL’s bevatten. Een deel van de notices bevat ongestructureerde data en kan allerhande persoonsgegevens bevatten. Gebruikers hebben alleen toegang tot de notices die berichten over abuse en kwetsbaarheden in hun eigen netwerk. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om deze notices door te sturen naar derden. Van deze derden wordt in ieder geval de naam en het emailadres vastgelegd. Als deze derden een notice uitlezen worden van hen tevens het IP-adres en de browserdetails vastgelegd.

Rechten

U bent eigenaar van uw eigen persoonsgegevens. Dit betekent dat u ook rechten heeft over die gegevens, ook als ze door anderen verwerkt worden. De rechten waar u aanspraak op kunt maken staan hieronder beschreven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De door u uit te oefenen rechten zijn:

 • Recht op inzage; u kunt de door Cleannetworks.net verwerkte persoonsgegevens van uzelf opvragen. Gebruikers van Cleannetworks.net hebben inzage in hun persoonsgegevens op de site.
 • Recht op rectificatie: u kunt de door Cleannetworks.net verwerkte persoonsgegevens (laten) wijzigen als deze niet correct zijn. Gebruikers van Cleannetworks.net kunnen deze gegevens op de site zelf wijzigen.
 • Recht op overdracht: u kunt de door Cleannetworks.net verwerkte persoonsgegevens opvragen in een ‘machine-readable’ formaat.
 • Recht op verwijdering: u kunt de door Cleannetworks.net verwerkte persoonsgegevens (laten) verwijderen als u uw toestemming voor verwerking intrekt.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar indienen tegen het door Cleannetworks.net verwerken van uw persoonsgegevens. Op basis van uw bezwaar en de belangen van Cleannetworks.net wordt beoordeeld of de verwerking gestopt of aangepast kan worden.
 • Recht op het indienen van een klacht: u kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als u vindt dat AbusePlatform.nl niet juist met uw persoonsgegevens omgaat. U kunt uw klacht via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Verwerkers

Cleannetworks.net maakt gebruik van één verwerker. NBIP levert Cleannetworks.net de hosting faciliteiten voor de applicaties. NBIP heeft een privacy statement die hun beveiligingsmaatregelen beschrijft.

Beveiliging

Cleannetworks.net heeft de volgende, generieke beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens veilig en beschikbaar te houden:

 • Verwerking van gegevens in gespecialiseerde datacenters met (gecertificeerde) maatregelen tegen waterschade, blikseminslag, brand, stroomstoringen, koelstoringen en interferentie.
 • De datacenters hebben een ISO 27001 en NEN 7510 certificering op de volledige dienstverlening.
 • Versleuteld transport van de gegevens en versleutelde opslag voor de meest gevoelige informatie.
 • Role based access control, firewalls en logging voor logische toegang tot de gegevens.

reCAPTCHA

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Contact

Als u één of meer van de in deze verklaring beschreven rechten wenst uit te oefenen, neemt u dan contact op ons op. Wij vragen u om ook contact met ons op te nemen als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, deze privacyverklaring of als u een datalek wilt melden.

Meer informatie nodig?

Clean Networks helpt organisaties door abuse inzichtelijk te krijgen en te bestrijden. Dat doen we door alle hosting aanbieders van Nederland samen te brengen op één platform. Samen sterk tegen abuse!