Computer Security Incident Response Team (CSIRT) ISP’s, cloud- en hosting providers: NBIP-CSIRT

NBIP is CSIRT (Computer Security Incident Response Team) voor ISP’s en hosting providers. Door middelen, kennis en kunde te bundelen helpen we een deel van de Nederlandse digitale infrastructuur weerbaar te zijn tegen cyberdreigingen en adequaat te reageren op incidenten. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste functies en voordelen van onze CSIRT voor de sector.

De sectorale CSIRT ISP’s, cloud en hosting

Nederland kent honderden ISP’s en hosting- en cloud providers die allemaal aan steeds strengere wet- en regelgeving ten aanzien van hun digitale weerbaarheid moeten voldoen. Voor veel organisaties is het een flinke opgave om dit adequaat te regelen. Geheel in lijn met de missie van NBIP, ‘Samen sterker voor een schoon en veilig internet’, heeft NBIP daarom de taak van sectorale CSIRT op zich genomen.

In het kader van Clean Networks verzorgt NBIP signalering, detectie, notificatie en handelingsperspectief voor ISP’s, hosters en cloud providers voor kwetsbaarheden en dreigingen. Aangesloten partijen vinden hun weg naar NBIP als zich incidenten voordoen of als zij informatie willen inwinnen om henzelf tegen dreigingen te beschermen. De functie van CSIRT vloeit daarom logischerwijs voort uit de activiteiten die al plaatsvinden. Deelnemers die zijn aangesloten bij Clean Networks nemen automatisch ook deel aan het CSIRT. 

Waarom aansluiten bij NBIP-CSIRT?

Het CSIRT biedt deelnemers de volgende voordelen:

Wil je meer weten over de sectorale NBIP-CSIRT? Neem dan contact met ons op via onderstaande button. Voor veelgestelde vragen kun je terecht bij de onderstaande FAQ.

Veelgestelde vragen

Wat doet NBIP-CSIRT?

NBIP-CSIRT is verantwoordelijk voor het monitoren, detecteren en reageren op cyberdreigingen en incidenten die van invloed kunnen zijn op ISP’, hosters en cloud providers in Nederland. De CSIRT kan worden ingezet als klankbord en helpt als zich incidenten voor doen. De CSIRT verzorgt op dit moment drie ‘diensten’:

 • Monitoring, detectie en notificatie: systemen en netwerken van deelnemers worden gemonitord op verdachte activiteiten. Meldingen van kwetsbaarheden die relevant zijn voor een deelnemer worden voorzien van handelingsperspectief en doorgezet aan de deelnemer.
 • Incidentrespons: NBIP-CSIRT ondersteunt bij incidenten met analyse, informatie, oplossingsrichtingen en expertise.
 • Informatiedeling: dreigingsanalyses, kwetsbaarheidsinformatie en best practices worden breed gedeeld om de sector te helpen haar weerbaarheid te vergroten.

Waarom is deelname aan NBIP-CSIRT belangrijk voor ISP’s en hosters?

Het is van cruciaal belang dat ISP’s en hosters zich bewust zijn van en samenwerken met onze CSIRT om hun weerbaarheid te vergroten en adequaat te reageren op incidenten:

 • Snelle respons: de CSIRT kan snel reageren op incidenten, waardoor de impact op de bedrijfsvoering en reputatie van organisaties in de sector wordt geminimaliseerd.
 • Samenwerking: door samen te werken met onze CSIRT kunnen ISP’s en hosters profiteren van gedeelde informatie en resources om hun security maatregelen te toetsen en te verbeteren.

Hoe vergroot ik door deelname aan NBIP-CSIRT mijn slagkracht?

Security incidenten komen altijd ongelegen en moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat het incident zelf wordt opgelost, maar ook dat wordt onderzocht wat de impact is en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het is een stuk effectiever als je daarbij ondersteuning hebt van experts, tools en kennis om snel tot de juiste analyse te komen om het incident op te lossen:

 • NBIP-CERT verzorgt coördinatie: we coördineren de respons op cyberincidenten binnen de sector, waardoor organisaties snel en effectief kunnen handelen.
 • Training en oefeningen: we bieden training en oefeningen aan om de vaardigheden en capaciteiten van de sector te verbeteren en paraatheid te vergroten.
 • Samenwerking: we werken samen met nationale en internationale partners om gezamenlijk te reageren op grootschalige cyberdreigingen.

Hoe vergroot de CSIRT mijn weerbaarheid?

NBIP-CSIRT helpt de weerbaarheid van ISP’s en hosters te vergroten door:

 • Risicoanalyse: we voeren regelmatig risicoanalyses uit om kwetsbaarheden en bedreigingen te identificeren en aan te pakken.
 • Advies en ondersteuning: we bieden advies en ondersteuning om organisaties te helpen hun cyberveiligheidsmaatregelen te verbeteren.
 • Informatiedeling: we delen informatie over actuele dreigingen en best practices om organisaties te helpen zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen.

Kan ik mijn incident response niet beter zelf regelen?

Voor sommige bedrijven in de sector kan het een betere oplossing zijn om incident response zelf te organiseren. Voor veel bedrijven geldt dit echter niet, omdat zij daarvoor de kennis en middelen niet bezitten en het niet realistisch is om die te verwerven. Vanuit de collectieve missie van NBIP is het daarom logisch om de CSIRT op gemeenschappelijke basis te organiseren.

De afweging om deel te nemen moet ieder bedrijf zelf maken. Maar aansluiting bij NBIP-CSIRT biedt ook voor bedrijven die hun incident response zelf goed kunnen organiseren voordelen:

 • Gedeelde resources: we bieden gedeelde resources en diensten aan, zoals incidentrespons en notificaties, waardoor organisaties kosten kunnen besparen.
 • Voorkomen van schade: door snel en effectief te reageren op incidenten, helpen we organisaties de financiële schade en operationele impact te minimaliseren.
 • Efficiënte informatie-uitwisseling: we verstrekken tijdige en relevante informatie over cyberdreigingen en incidenten, waardoor organisaties proactief kunnen handelen en kosten kunnen besparen.

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig bij het verbeteren van de cyberveiligheid van uw organisatie? Neem dan gerust contact op met onze CSIRT. We staan klaar om u te helpen.