Mede-gefinancierd door de EU

Samen
sterk
tegen
abuse

Certificaat

Met het certificaat laten certificaathouders zien dat zij de gedragscode Abusebestrijding 
onderschrijven en actief in hun organisatie hanteren. 

Platform

Alle notifiers komen samen op ons platform. Aangesloten partijen krijgen alleen informatie over kwetsbaarheden die in hun netwerk voorkomen, op basis van urgentie en impact.

Het probleem

Internet service, hosting- en cloudproviders hebben dagelijks te maken met de ontwikkelingen rondom abuse content. Er is steeds meer onrechtmatige content en nieuwe verordeningen vanuit wet- en regelgeving dwingen partijen om adequaat te handelen.

Of het nu gaat om materiaal dat inbreuk maakt op command-and-control servers van botnets, phishing sites of spamservers, al deze onrechtmatige content worden gezien als abuse. Voor hosting aanbieders wordt de druk alsmaar groter om zich in te spannen en deze content te minimaliseren.

De oplossing

Clean Networks strijdt voor een veilig en schoon internet, zodat misbruik geen kans krijgt. We helpen organisaties met geautomatiseerde feeds op basis van urgentie en impact. Dit ontvangen providers door de gedragscode Abusebestrijding te onderschrijven en aan te sluiten bij Clean Networks. 

Onderteken de gedragscode

U steunt de gedragscode abusebestrijding en sluit u aan bij Clean Networks en strijdt samen voor een internet met minder abuse.

“Clean Networks geeft geautomatiseerd actuele informatie over kwetsbaarheden en misbruik in de systemen van iedere deelnemer. Alleen informatie over kwetsbaarheden en misbruik die in het netwerk voorkomen, geprioriteerd op basis van urgentie en impact.”

Meer informatie nodig?

Clean Networks helpt organisaties door abuse inzichtelijk te krijgen en te bestrijden. Dat doen we door alle hosting aanbieders van Nederland samen te brengen op één platform. Samen sterk tegen abuse!