Stichting Clean Networks

Samen Sterk
tegen Abuse

Stichting Clean Networks verenigt twee initiatieven waaraan verschillende sectororganisaties, het bedrijfsleven, de overheid en verschillende individuen al jaren werken. Alle betrokkenen zien de bestrijding van abuse als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De twee initiatieven zijn:

1 Het Clean Networks Platform; Het technische platform heeft als doel om informatie ter beschikking te stellen over abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van aangesloten providers.
2 De gedragscode Abusebestrijding; Organisaties die deze code ondertekenen en implementeren ontvangen hiervoor een certificaat en keurmerk.

Relatie tussen beide initiatieven

De gedragscode Abusebestrijding wordt ondersteund met het ter beschikking stellen van informatie over abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van de providers die de gedragscode onderschrijven. Providers kunnen deze informatie gebruiken als aanvulling op bronnen die zij reeds raadplegen om zich op de hoogte te stellen van problemen in hun netwerk. De informatie op dit platform is afkomstig van diverse notifiers en internet abuse onderzoekers.

Clean Networks Platform is een initiatief van AbuseIO, ECP, Dutch Cloud Community, DINL, NBIP, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, SIDN en vele anderen.

Stichting Clean Networks is gelieerd aan stichting NBIP.

Meer informatie nodig?

Clean Networks helpt organisaties door abuse inzichtelijk te krijgen en te bestrijden. Dat doen we door alle hosting aanbieders van Nederland samen te brengen op één platform. Samen sterk tegen abuse!