Waarom de gedragscode?

Samen Sterk
tegen Abuse

Waarom de gedragscode Abusebstrijding?

In het najaar van 2018 heeft de Nederlandse hosting- en cloudsector de gedragscode Abusebestrijding voor operators van digitale infrastructuur gelanceerd. De code is door de sector samen met verschillende stakeholders van de overheid en andere organisaties ontwikkeld in het Platform Internetveiligheid. Ondertekenaars ontvangen een stappenplan dat concrete handvatten geeft om de gedragscode waar te maken.

Doel van de gedragscode

Het doel van de gedragscode is om een bijdrage te leveren aan het schoon en veilig houden van het Nederlandse deel van het internet. Domeinnamen en netwerken moeten vrijgehouden worden van cybercrime, abuse en voor abuse exploiteerbare kwetsbaarheden.

De gedragscode geeft praktische handvatten om echt werk te maken van abusebestrijding en daarmee de maatschappij beter tegen internetcriminaliteit te beschermen. Dat maakt bovendien providers en hun klanten minder kwetsbaar voor aanvallen gericht op het netwerk van de provider.

Bijkomend voordeel is dat de netwerken van zulke providers in de internationale lijsten van abuse steeds beter zullen scoren. Goed voor de reputatie van de provider, goed voor de reputatie van Nederland. Ook is deze vorm van zelfregulering de enige methode die wet- en regelgeving en boetebeleid op dit gebied kan vermijden. Het gebruik van deze gedragscode is dus ook om die reden in het belang van de betrokken providers.

Inhoud van de gedragscode

Met de gedragscode verplichten aanbieders van digitale infrastructuur zich om een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van abuse. Beleid ontwikkelen voor zichzelf en richting hun afnemers. De maatregelen houdt onder andere in dat een provider zich op de hoogte stelt van de (potentiële) aanwezigheid van abuse. Het snel en adequaat reageren op notices en het formuleren van helder beleid naar afnemers indien abuse bij hen wordt aangetroffen.

Benieuwd wat de gedragscode precies inhoudt?

Formulier inschrijven gedragscode Abusebestrijding

U steunt de gedragscode abusebestrijding en sluit u aan bij Clean Networks en strijdt samen voor een internet met minder abuse.

Na het invullen van dit formulier ontvangt u een e-mail van ons met daarin technische vragen om de specifieke Clean Networks omgeving voor u aan te maken en ontvangt uw organisatie een login. De verwachting is dat dit eind 2021 of begin 2022 is.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Voor zover dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, wordt er niet getracht om persoonsgegevens te identificeren. Meer informatie over onze privacyverklaring leest u hier.