Clean Networks Platform

Iedere provider heeft dagelijks te maken met de ontwikkelingen rondom abuse content. De intensiteit van onrechtmatige content neemt toe en nieuwe verordeningen vanuit wet- en regelgeving dwingen partijen om adequaat te handelen.

Of het nu gaat om materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, command-and-control servers van botnets, phishing sites of spamservers, al deze onrechtmatige content worden gezien als abuse. Voor hostingaanbieders wordt de druk alsmaar groter om zich in te spannen en deze content te minimaliseren. Meer informatie over abuse vindt u hier.

Hoewel geen enkele hoster, cloudprovider of andere online dienstverlener ermee geassocieerd wil worden, komt abuse op Nederlandse netwerken relatief veel voor. Daardoor staat Nederland internationaal hoog in de ranglijsten van landen waar online abuse wordt gehost of zijn oorsprong heeft.

De overheid is ongerust hierover. Zij verwacht actie van de sector. Het blijkt echter voor veel organisaties erg moeilijk om abuse te bestrijden. Daarom is in 2018, als onderdeel van het project Abuse 2.0, het Clean Networks Platform in het leven geroepen.

Het Clean Networks Platform

Wij vinden dat de sector zelf moet (kunnen) zorgen voor schone systemen en garant moet staan voor een veilig internet. Samen staan we sterk tegen abuse! We doen dat op een non-profit basis: deelnemers betalen een kleine jaarlijkse fee om een deel van de operationele kosten te dekken. Het Clean Networks Platform heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk en wordt verder door de initiatiefnemers gefinancierd.

Code of Conduct

Het Clean Networks Platform verenigt twee initiatieven waaraan door verschillende sectororganisaties, het bedrijfsleven, overheid en verschillende individuen al jaren wordt gewerkt. Alle betrokkenen zien de bestrijding van abuse als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Partijen die zich aansluiten bij het platform worden aan deze verantwoordelijkheid gehouden door middel van een Code of Conduct. De Code of Conduct of gedragscode abusebestrijding is één van de twee pijlers waarop het platform rust.

De gedragscode is door de sector en verschillende stakeholders van de overheid ontwikkeld in het Platform Internetveiligheid. De tekst van de gedragscode is toegankelijk geschreven en kort en krachtig. Tevens ontvangen ingeschreven providers een stappenplan dat concrete handvatten biedt om de gedragscode te implementeren.

Het Clean Networks Platform heeft mede als doel om informatie ter beschikking te stellen over abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van aangesloten providers. Providers kunnen deze informatie gebruiken als aanvulling op bronnen die zij reeds raadplegen over de problemen in hun netwerk. Die informatie krijgen ze uit de ‘Benchmark’ meetmethode, ontwikkelt door onderzoekers van de TU Delft.  

Aanmeldformulier Clean Networks Platform

Na het invullen van dit formulier ontvangt u een e-mail van ons met daarin technische vragen om de specifieke Clean Networks omgeving voor u aan te maken en ontvangt uw organisatie een login. De verwachting is dat dit eind 2021 of begin 2022 is.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Voor zover dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, wordt er niet getracht om persoonsgegevens te identificeren. Meer informatie over onze privacyverklaring leest u hier.