Clean Networks Platform

Als u actief bent als internet service provider of hosting- /cloudprovider heeft u dagelijks te maken met de ontwikkelingen rondom abuse content. De intensiteit van onrechtmatige content neemt toe en nieuwe verordeningen vanuit wet- en regelgeving dwingen partijen om adequaat te handelen.

Of het nu gaat om materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, command-and-control servers van botnets, phishing sites of spamservers, al deze onrechtmatige content worden gezien als abuse. Voor hostingaanbieders wordt de druk alsmaar groter om zich in te spannen en deze content te minimaliseren. Meer informatie over abuse vindt u hier.

Hoewel geen enkele hoster, cloudprovider of andere online dienstverlener ermee geassocieerd wil worden, komt abuse op Nederlandse netwerken relatief veel voor. Daardoor staat Nederland internationaal hoog in de ranglijsten van landen waar online abuse wordt gehost of zijn oorsprong heeft.

De overheid is ongerust hierover. Zij verwacht daarom actie van de sector. Het blijkt echter voor veel organisaties erg moeilijk om abuse te bestrijden. Daarom is in 2018, als onderdeel van het project Abuse 2.0, het Clean Networks Platform in het leven geroepen.

Het Clean Networks Platform

Wij vinden dat de sector zelf moet (kunnen) zorgen voor schone systemen en garant moet staan voor een veilig internet. Dat doen we op een non-profit basis: deelnemers betalen een kleine jaarlijkse fee om een deel van de operationele kosten te dekken. Het Clean Networks Platform heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk en wordt verder door de initiatiefnemers gefinancierd.

Code of Conduct

Het Clean Networks Platform verenigt twee initiatieven waaraan door verschillende sectororganisaties, het bedrijfsleven, overheid en verschillende individuen al jaren wordt gewerkt. Alle betrokkenen zien de bestrijding van abuse als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Partijen die zich aansluiten bij het platform worden aan deze verantwoordelijkheid gehouden door middel van een Code of Conduct. De Code of Conduct of gedragscode abusebestrijding is één van de twee pijlers waarop het platform rust.

De gedragscode is door de sector en verschillende stakeholders van de overheid ontwikkeld in het Platform Internetveiligheid. De tekst van de gedragscode is toegankelijk geschreven en kort en krachtig. De gedragscode wordt vergezeld met een stappenplan dat providers concrete handvatten geeft om de gedragscode te implementeren.

De gedragscode abusebestrijding wordt ondersteund met het ter beschikking stellen van informatie over abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van de providers die de gedragscode onderschrijven op cleannetworks.net. De informatie op dit platform is afkomstig van diverse notifiers en internet abuse onderzoekers.

Meer informatie over Clean Networks Platform?

Op 22 november presenteren we het platform, leggen we u uit wat u kunt verwachten van dit platform, gaan we met subsessies dieper in op de techniek en het certificaat en is er de mogelijkheid om u direct aan te sluiten. Aansluitend zal de deelnemersvergadering van NBIP plaatsvinden en staan we stil bij het 20-jarig jubileum van NBIP.