ittdesk

Samen Sterk
tegen Abuse

Ittdesk heeft als missie om het leven van mensen in bijzondere woon- en werkomgevingen te verrijken door moderne Internet, Televisie en Telefonie diensten. We doen dat door samen te werken met sterke partners en onze opdrachtgevers. Ittdesk levert vernieuwende diensten en ondersteuning waarbij de persoonlijke situatie van de mens altijd centraal staat.

Certificaat gehaald op:
24 november 2022

Herzieningsdatum:
24 november 2024