Inschrijven gedragscode Abusebestrijding

Samen Sterk
tegen Abuse

Deelnemende hosting aanbieders maken het Nederlandse netwerk schoner! Ondersteun de gedragscode Abusebestrijding.

De sector moet zelf zorgen voor schone systemen en garant moet staan voor een veilig internet. Het Clean Networks Platform zet zich hiervoor in en heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk en wordt door de initiatiefnemers gefinancierd.

Een keurmerkhouder:

Samen sterk tegen abuse! Onderteken vandaag nog de gedragscode Abusebestrijding en ontvang het stappenplan dat concrete handvatten biedt om de gedragscode waar te maken.

Formulier inschrijven gedragscode Abusebestrijding

Na het invullen van dit formulier ontvangt u een e-mail van ons met daarin technische vragen om de specifieke Clean Networks omgeving voor u aan te maken en ontvangt uw organisatie een login. De verwachting is dat dit eind 2021 of begin 2022 is.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Voor zover dat niet noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u, wordt er niet getracht om persoonsgegevens te identificeren. Meer informatie over onze privacyverklaring leest u hier.