Wat is het & hoe werkt het?

Nederland heeft een goede digitale infrastructuur met een wereldwijd bereik. Dat is ook kwaadwillenden niet ontgaan. Hoewel geen enkele bona fide hoster, cloudprovider of andere online dienstverlener ermee geassocieerd wil worden, komt abuse op Nederlandse netwerken relatief veel voor. Daardoor staat Nederland internationaal hoog in de ranglijsten van landen waar online abuse wordt gehost of zijn oorsprong heeft.

De overheid is ongerust hierover. Zij verwacht daarom actie van de sector. Het blijkt echter niet eenvoudig abuse te bestrijden. Hoewel providers hun systemen schoon willen houden, lukt dat ze niet altijd. Daarom is in 2018, als onderdeel van het project Abuse 2.0, het abuseplatform in het leven geroepen. Wij vinden dat de sector zelf moet (kunnen) zorgen voor schone systemen en garant moet staan voor een veilig internet. Dat doen we op een nonprofit basis: deelnemers betalen een kleine jaarlijkse fee om een deel van de operationele kosten te dekken. Het abuseplatform heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk en wordt verder door de initiatiefnemers gefinancierd.

"Providers die inzichtelijk willen hebben of abuse voorkomt in hun netwerk kunnen zich aanmelden"

De pijlers van het Clean Networks platform

Het Clean Networks platform verenigt twee initiatieven waaraan door verschillende sectororganisaties, het bedrijfsleven, overheid en verschillende individuen al jaren wordt gewerkt. Alle betrokkenen zien de bestrijding van abuse als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Partijen die zich aansluiten bij het abuseplatform worden aan deze verantwoordelijkheid gehouden door middel van een Code of Conduct. De Code of Conduct of gedragscode abusebestrijding is één van de twee pijlers waarop het abuseplatform rust.

De gedragscode abusebestrijding wordt ondersteund met het ter beschikking stellen van informatie over abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van de providers die de gedragscode onderschrijven op cleannetworks.net. Providers kunnen deze informatie gebruiken als aanvulling op bronnen die zij reeds raadplegen om zich op de hoogte te stellen van problemen in hun netwerk. De informatie op dit platform is afkomstig van diverse notifiers en internet abuse onderzoekers.

Aanmelden en bijdragen

Providers die inzichtelijk willen hebben of en waar abuse voorkomt in hun netwerk kunnen zich aanmelden voor het Clean Networks platform. Er is uitgebreide documentatie beschikbaar om je aan te melden en gebruik te kunnen maken van de feeds die beschikbaar zijn. Wie zich aanmeldt en participeert wordt opgenomen in de Hall of Fame.