Aanmelden op platform

Elke provider heeft een email ontvangen met daarin de uitnodiging om zich aan te melden op het platform. Op deze pagina wordt op een rijtje gezet hoe een aanmelding voltooid kan worden.

Wachtwoord user configureren

In de uitnodigingsemail staat een link waarmee een wachtwoord voor de user gezet moet worden. Het hierbij in te vullen emailadres, is het adres waarop de uitnodigingsemail ontvangen is. Hieronder volgt nog een uitleg hoe dat emailadres op het platform aan te passen.

Emailadres user aanpassen

Nadat er een wachtwoord ingesteld is en er ingelogd is op het platform, kan het emailadres voor de user aangepast worden. Door rechtsboven te klikken op de naam van de gebruiker en daarna te kiezen voor ‘My Profile’ wordt een scherm geopend waarin het emailadres aangepast kan worden.

Het emailadres van de user wordt alleen gebruikt om het wachtwoord te kunnen resetten en om in te kunnen loggen op het platform. Als communicatie over het platform naar een ander emailadres gestuurd moet worden dan waar de uitnodiging naar gestuurd is, neem dan contact op met de beheerders van het platform.

Extra users aanmaken

Het is mogelijk om extra gebruikers van het platform aan te maken. Deze extra users kunnen zelf aangemaakt worden door bovenin te klikken op Settings en te kiezen voor Users. Met de knop New User die verschijnt kan een extra gebruiker aangemaakt worden. De Admin Role geeft rechten op gebruikersbeheer. De Abuse Role geeft die rechten niet en is daarmee een goede rol voor een nieuw aan te maken user ten behoeve van de abusedesk. Let op: selecteer wel een Role voor de nieuwe user amder kan deze nieuwe user niet inloggen.

Accounts, users, brands en contacts

Een account op het platform is een provider. Elke provider heeft dus één account op het platform. Users zijn gebruikers/logins van het account op het platform. Eén account kan meerdere users op het platform hebben. Omdat sommige providers meerdere merken voeren, is het mogelijk om middels brands die merken van elkaar te onderscheiden. Het nut daarvan voor sommige  providers zal duidelijk worden op de pagina over het gebruik van het platform. Abuse notices op abuseplatform.nl worden onder vermelding van een IP-adres gestuurd. Elk IP-adres of IP-block heeft een contact gekoppeld.

Contact aanpassen

Standaard hebben alle geconfigureerde IP-adressen een contact gekoppeld die gelijk is aan de eerste user van het account. Via de knop Contacts bovenin en daarna de Edit knop kan een contact aangepast worden. In het nieuwe scherm kan de notificatie op Mail gezet worden. Dat heeft tot gevolg dat voor nieuwe abuse/vulnerability notices er automatisch een email gestuurd wordt naar dit contact. Het emailadres van dit contact kan dan ook aangepast worden naar iets dat beter past voor de provider. Het is mogelijk om meerdere contacten aan te maken, maar het is niet mogelijk om een IP-adres of IP-block aan meerdere contacts te koppelen.  Binnenkort zal het via het edit-contact scherm ook mogelijk zijn om de notices op een eigen AbuseIO installatie te ontvangen.

Netblocks aanpassen

Via de knop Netblocks bovenin is het mogelijk om de reeds geconfigureerde netblocks aan te passen, extra netblocks te configureren en verkeerd geconfigureerde blocks te verwijderen. Een netblock wordt altijd aan een contact gekoppeld. De invoer van IP-adressen is mogelijk door het eerste en laatste adres van een block op te geven, of door met een CIDR notatie het subnet mask (IPv4) dan wel de prefix length (IPv6) op te geven. Ook losse IP-adressen (/32 IPv4 of /128 IPv6) kunnen geconfigureerd worden.

Als de provider na aanpassen van de netblocks meer, minder of andere IP-adressen geconfigureerd heeft, dan zal er contact opgenomen moeten worden met de beheerders van het platform. Zij zullen ervoor moeten zorgen dat met de nieuwe configuratie ook in de ranking rekening gehouden wordt.