Over het Clean Networks platform

Het Clean Networks platform verenigt twee initiatieven waaraan door verschillende sectororganisaties, het bedrijfsleven, overheid en verschillende individuen al jaren wordt gewerkt. Alle betrokkenen zien de bestrijding van abuse als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Partijen die zich aansluiten bij het abuseplatform worden aan deze verantwoordelijkheid gehouden door middel van een Code of Conduct. De Code of Conduct of gedragscode abusebestrijding is één van de twee pijlers waarop het abuseplatform rust.

De gedragscode abusebestrijding wordt ondersteund met het ter beschikking stellen van informatie over abuse en kwetsbaarheden in de netwerken van de providers die de gedragscode onderschrijven op cleannetworks.net. Providers kunnen deze informatie gebruiken als aanvulling op bronnen die zij reeds raadplegen om zich op de hoogte te stellen van problemen in hun netwerk. De informatie op dit platform is afkomstig van diverse notifiers en internet abuse onderzoekers.

Abuseplatform.nl is onderdeel van het project Abuse 2.0, een initiatief van AbuseIO, ECP, DHPA, DINL, ISPConnect, NBIP, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, SIDN en vele anderen.