Handleiding Clean Networks platform

Wanneer u vanuit het Clean Networks platform een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan het platform is het handig om kennis te nemen van een korte handleiding. Op deze pagina zijn de volgende elementen uitgewerkt:

  • Algemeen gebruik Clean Networks platform
  • Inloggen op het platform
  • Het beheren van contacten
  • Het beheren van netblocks
  • Het beheren van tickets
  • Het wijzigen van het persoonlijke gebruikersprofiel

Algemeen gebruik Clean Networks platform

Voor het gebruik van het Clean Networks platform zijn een aantal algemene uitgangspunten beschreven:

  • Binnen het platform heeft een account toegang tot de schermen die noodzakelijk zijn. Het kan dus zijn dat elementen die in deze handleiding benoemd zijn niet beschikbaar zijn voor een specifieke gebruikersaccount.
  • Detailpagina’s van bijvoorbeeld specifieke contacten zijn te bereiken door op de relevante regel in de tabel te klikken.

Inloggen op het platform

Om in te kunnen loggen op het platform gaat u naar https://portaal.cleannetworks.net en voert u het e-mailadres van uw gebruikersaccount op. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u een wachtwoord reset aanvragen op de daarop volgende pagina.

Contacten beheren

Standaard hebben alle geconfigureerde IP-adressen een contact gekoppeld die gelijk is aan de eerste user van het account. 
Via het scherm Contacts kunnen bestaande contacten aangepast worden of nieuwe contact toegevoegd worden. Per contact kan aangegeven worden of automatische notificatie bij creatie van een nieuwe ticket aan dient te staan. Wanneer dit ingeschakeld is heeft dit tot gevolg dat voor nieuwe abuse/vulnerability tickets op gekoppelde IP-adressen er automatisch een email gestuurd wordt naar dit contact. Dit kan handig zijn als een (deel) van een netblock beheert wordt door klant of andere derde partij.

Het emailadres van contacten kunnen ook gewijzigd worden wanneer dit noodzakelijk is. Het is mogelijk om meerdere contacten aan te maken, maar het is niet mogelijk om identieke IP-adressen of IP-blocks aan meerdere contacten te koppelen. 

Netblocks beheren

Via het scherm Netblocks  is het mogelijk om de reeds geconfigureerde netblocks aan te passen, extra netblocks te configureren en reeds geconfigureerde blocks te verwijderen. Een netblock wordt altijd aan een contact gekoppeld. De invoer van IP-adressen is mogelijk door het eerste en laatste adres van een block op te geven, of door met een CIDR notatie het subnet mask (IPv4) dan wel de prefix length (IPv6) op te geven. Ook losse IP-adressen (/32 IPv4 of /128 IPv6) kunnen geconfigureerd worden.

 

Als de provider na aanpassen van de netblocks meer, minder of andere IP-adressen geconfigureerd heeft, dan zal dit doorgegeven moeten worden aan de beheerders van het platform via het e-mailadres wat onderaan op deze pagina is weergegeven. Zij zullen dan e.e.a. nalopen en bewerkstelligen dat met de nieuwe configuratie ook in bredere zin rekening gehouden wordt.

Tickets beheren

Via het scherm Tickets is het mogelijk om alle opgevoerde tickets welke binnen de Clean Networks platform omgeving van uw organisaties in te zien. Tickets worden aangemaakt op basis van de opgevoerde netblocks en contacten en de beschikbare meldingen vanuit de notifiers welke meldingen bij het Clean Networks platform kenbaar maken.

Ticket details
Door op een ticket te klikken gaat u naar het detailscherm waarbij u de details van de melding kan inzien.
 
Ticket evidence
Binnen het detailscherm is het ook mogelijk om te kijken naar de evidence welke geleid heeft tot het ticket. Dit heeft veelal te maken met de bron van de meldingen, namelijk de notifier melding.

 

Self-help voor contact
Voor een groot deel van de standaard tickets zijn er standaard oplossingen beschikbaar in de vorm van self-help oplossingen. Deze kunnen standaard gedeeld worden met het contact als de autonotificatie voor dat contact ingeschakeld is.

 

Ticket opvoeren
Het is ook mogelijk om een nieuwe ticket op te voeren naast de tickets die automatisch in het platform geladen worden op basis van de notifier meldingen.

 

Gebruikers beheren

Het is mogelijk om extra gebruikers van het platform aan te maken. Deze extra users kunnen zelf aangemaakt worden door bovenin te klikken op Settings en te kiezen voor Users. Met de knop New User die verschijnt kan een extra gebruiker aangemaakt worden. De Admin Role geeft rechten op gebruikersbeheer. De Abuse Role geeft die rechten niet en is daarmee een goede rol voor een nieuw aan te maken user ten behoeve van de abusedesk. 

Let op: selecteer wel een rol voor de nieuwe user anders kan deze nieuwe user niet inloggen.

Nog onbeantwoorden vragen of suggesties?

We zijn volop bezig het platform te ontwikkelen. Bij onduidelijkheden, vragen of suggesties horen we deze graag!
Deze zijn te melden via support at cleannetworks.net.