Handleiding gebruik platform

Nadat een provider zijn of haar aanmelding op het platform voltooid heeft, kan het platform gebruikt worden. Voor een deel van de providers staat er een abuse ranking over hun netwerk gereed op het platform. Meer informatie over die ranking is hier beschikbaar. Over het gebruik van het platform ten aanzien van abuse en vulnerability notices volgt hieronder meer informatie.

Ticket overzicht

Via de knop Tickets bovenin krijgt de ingelogde user een overzicht van de tickets (abuse/vulnerability meldingen) voor zijn/haar organisatie.

Ticket details

Via de knop Show achter elk ticket is gedetailleerde informatie over het ticket in te zien. In het tabblad Information dat zich opent is meta-informatie van het ticket te zien. Zoals elk IP-adres aan een contact gekoppeld is, is elk ticket ook aan een contact gekoppeld. Het contact staat onder IP Contact, zoals in het screenshot hieronder te zien is.

Als in de tijd tussen het aanmaken van het ticket het contact aangepast is, kan het nieuwe contact met de knop Update contact weer correct gekoppeld worden. Een contact kan geautomatiseerd genotificeerd worden over een nieuw ticket, zie daarvoor de aanmelding pagina. Met de knop Send notification kan een contact handmatig geïnformeerd worden over het ticket. De ingelogde user kan met de knop Ticket Status de status van het ticket aanpassen.

Ticket evidence

De evidence tab toont de melding zelf. Voor zover mogelijk wordt informatie uit de notice geparsed en getoond in standaard velden. Middels de link View is de melding van de notifier in te zien, de originele email melding van de notifier is met Download te downloaden.

Let op: de originele melding behoort niet met een eindgebruiker gedeeld worden. Deze originele melding kan informatie over andere IP-adressen bevatten en is daarom alleen bedoeld voor de abuse desk.

Via de tab Communication kan met het aan het ticket gekoppelde contact gecommuniceerd worden.

Self-help voor contact

Een contact kan automatisch of handmatig door de user geïnformeerd worden over een openstaand ticket op een IP-adres gekoppeld aan die contact. Bij AbuseIO installaties bij providers worden contacts dan ook gebruikt voor eindgebruikers. De contact krijgt een email over een ticket met in die email basis informatie over het ticket en een link naar de self-help pagina van het ticket.

Als de self-help link geopend wordt, komt de contact op een pagina met de tab Basic Information open. Die tab toont meta-data over het ticket, gelijkend op de Information tab voor de user. De tab Technical Details lijkt op de Evidence tab van de user, maar toont niet de originele melding van de notifier wegens bovengenoemde reden. Als generieke oplossingen voor het probleem bekend en beschreven zijn, worden die op de tab What is this?  getoond. Via de tab Questions/Resolved kan met de portal user gecommuniceerd worden.

De self-help pagina’s kunnen via Brands gewhite-labeld worden.